Hangi departman, hangi işi yapar ?

Bir sistem olarak örgütler,  alt sistemleri bulunan üst sistemlerden oluşur. Şirketlerin içinde bulundukları departmanların  hangi işleri  yaptığı çoğu zaman karışır. Günümüzde değişen yeni teknolojiler ve yeni istihdam alanları ile de departmanlar yeniden şekillenmiştir. Yeni istihdam alanları yeni departmanların oluşmasına ve yeni işlerin doğmasına neden olmuştur.

Bir İnsan Kaynakları Departmanının alt departmanı olarak daha önce sadece özlük, işe alım, ücret, ve bodro bulunurken şuan bunun içine eğitim ve geliştirme, organizasyon, sosyal medya uzmanlığı  ve daha birçok yeni iş girmiştir.

Şirketlerde aktif rol oynayan departmanların ne işler yaptıkları ise yeni iş rolleri ile yeniden tanımlanmıştır ;

Bilgi Teknolojileri Departmanı 

Bilgi teknolojileri bölümü, gelişen bilişim teknolojilerinin yardımıyla kurumun bilgi yönetimini en iyi şekilde yapmayı, bütün diğer bölümlerin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Amaç, teknolojinin doğru, verimli kullanılması ve şirket stratejileri doğrultusunda rekabet avantajı sağlanmasıdır.

Kurumsal İlişkiler Departmanı 

Hızla değişen dünyamızda, kurumun iç ve dış tüm paydaşlarıyla ilişkilerini etkin ve doğru yönetmesi, iş hedeflerine ulaşmak açısından büyük önem taşır ve kurum için değer yaratır. Değişen, dinamik dünya ve iş koşullarında ilişkilerin doğru yönetilmesi son derece zordur ve kurum bünyesinde bunu yapacak, uzmanlaşmış bir bölüm gerektirir.

Kurumsal Stratejiler ve İş Geliştirme 

Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Departmanları, içinde bulundukları kurumun kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamasının yapılmasına, iş hedeflerinin belirlenmesine, performansının değerlendirilmesine ve yeni iş alanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunurlar.

Teknik Departman 

Teknik Departman, kurum bünyesindeki bütün araç, gereç ve makinelerin hatasız, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

Finans Departmanı 

Bütün kuruluşların gelişimi ve iş hedeflerinin gerçekleşmesi açısından hayati öneme sahip bulunan Finans Departmanları genellikle Tahsilat ve Müşteri Krediler, Ödemeler, muhasebe, üretim maliyetleri, finansal süreç geliştirme, raporlama ve bütçeleme bölümlerinden oluşurlar.

Yazılım mühendisi

Yazılım alanındaki son gelişmeler doğrultusunda farklı fonksiyonların / birimlerin (veya müşterilerin) ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ihtiyaçlarını inceler, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda var olan programların yenilmesinden ve yazılımların geliştirilmesinden ve yazılımların geliştirilmesinden sorumludur.

IT danışmanı

Gelişen teknoloji doğrultusunda önemli projelerde müşteriler için en uygun IT ürünlerinin ve modüllerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Network planlama müdürü

Optimum ve maliyet – odaklı network planlarının yapılmasından sorumludur. Network alanında ki teknoloji trendlerini inceler, değerlendirir. Orta ve uzun vadeli network geliştirme planlarından sorumludur.

Ürün müdürü

Ürünlerin başarılı bir şekilde piyasa sunulmasından, pazarlama aktivitelerinin tümünün yürütülmesinden, hedeflenen kar marjını, satış hacmi ve pazar payına ulaşılması için piyasa koşullarının takip edilmesinden sorumludur.

Formen

Vardiya dahilindeki hacim ve kalite hedeflerine uyulmasından, güvenlik kurallarının uygulanmasından, bakım ve tamiratın gerçekleştirilmesinden sorumludur. Üretimin devamlılığından ve bağlantılı alanlarla koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Özel müşteri müdürü

Özel müşterilerle ilgili tüm satış stratejilerinden sorumludur. Satış desteğini, özel müşteriler için marka sunumlarını ve promosyonları yönetir.

Programcı

Pozisyonun diğer adı proje yöneticisidir. Raporlama ihtiyaçları, veri kaynağı türü ve dahili kontrol ve güvenlik türlerine göre bilgisayar yazılımları geliştirir ve uyarlar.

Lisans 

Şirketlerin  lisans belgesini düzenleme, lisans kayıtlarını girme ve lisans sorunlarının çözülmesinde görev alır.

Kalite Kontrol 

Ürün yelpazesinin kalitesini arttırmak için tüm çalışmaların kontrolü, yönetimi ve güçlendirilmesinde görev alırlar.

Bir Cevap Yazın